opendeuravond

Opendeuravond : 6 maart 2015

17.00u tot 19.00u

Beste ouders,

Op vrijdagavond, 6 maart, zetten we de deuren van onze klassen van
17.00u tot 19.00u voor jullie open.
Je kan dan samen met je kind op bezoek gaan naar de eigen klas en naar de klas van volgend schooljaar.
De leerlingen van het zesde leerjaar kunnen eveneens op bezoek gaan naar de ‘Middenschool’ op onze ‘Campus’. De deuren van alle scholen op de ‘Campus’ zijn immers open op die avond.
Wij zouden ook graag nieuwe ouders ontmoeten. Het zou leuk zijn als je familie, vrienden, kennissen of buren, die eventueel onze school willen leren kennen, zou meebrengen op die avond.
Het oudercomité zal er ook voor zorgen dat je in blok B iets kan drinken.

Hopend jullie allemaal te mogen begroeten op onze opendeuravond

Het personeel
De directeur
Johan Vantomme