Extra


Niveaulezen
Enkele “leesouders” helpen de klastitularissen van het tweede, derde en vierde leerjaar wekelijks bij het niveau-lezen.
De bedoeling hiervan is het “vlot” en “foutloos” lezen bij alle kinderen binnen een aanvaardbare termijn te bereiken.
Op regelmatige tijdstippen, gedurende het schooljaar worden de kinderen getest en kunnen eventueel overgaan naar een hoger niveau. Bijzondere aandacht gaat hier uiteraard naar kinderen met “leesproblemen”.


Zorg- en GOK-leerkrachten:
Een leerkracht zorgbeleid staat in voor de effectieve zorg voor elk kind met ontwikkelings- en leerproblemen en leerstoornissen. Zo wordt de leerlingenzorg extra ondersteund.


Activiteiten:
Regelmatig een pedagogische uitstap, een toneelvoorstelling, een muziekvoorstelling, een boekenweek, interculturele activiteiten, enz…

Inrichten van GWP’s :

boerderijklassen (L1), zeeklassen (L3), sportklassen (L4), bosklas (L5)