Levensbeschouwelijk

Een leerkracht bijzondere vakken begeleidt uw kind bij uw levensbeschouwelijke of godsdienstige keuze. Klik op de link om de activiteiten en projecten te bekijken.

Niet-confessionele zedenleer » Rika Vandenborre
Katholieke godsdienst » Arianne Louvaert
Protestantse godsdienst » Bea Depraetere
Islamitische godsdienst » Samuel Bossaert
Orthodoxe godsdienst » Roze Jonceska

Belangrijk!

Bij de aanvang van het schooljaar en uiterlijk op 8 september mag de keuze tussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer gewijzigd worden. Wie van deze mogelijkheid wil gebruik maken, dient een nieuw keuzeformulier in te vullen.