Onze troeven

 • Veilige en groene schoolomgeving met veel ruimte voor sport en spel.
 • Gezonde warme maaltijden en elke dag verse soep.Boterhammetjes eten op school kan natuurlijk ook.
 • Schoolzwemmen.
 • Eigen schoolbus.
 • Zeeklassen, sportklassen, vertelnacht, tentenkamp, … hier valt van alles te beleven!
 • Via voorlichtingsavonden, regelmatige rapportering van de leerresultaten, individuele oudercontacten, schoolnieuwsbrieven en schoolagenda zorgen we voor een open en eerlijke communicatie met u als ouder. Via deze website en de schoolkrant houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school.
 • Sportactiviteiten tijdens en na de schooluren.
 • Optimale doorstroom van kleuterschool naar lagere school. De leerkrachtenteams van de kleuterafdeling en lagere afdeling werken nauw samen.
 • Extra zorgleerkrachten die kunnen bijspringen en leerlingen apart begeleiden.
 • Sterke projecten rond taalstimulering en Nederlands taalbeleid.
 • Gezellig schoolgebouw en modern ingerichte klassen.
 • Onze school staat open voor iedereen, jongens en meisjes, zonder onderscheid van ras, levensbeschouwing, geloof of sociale afkomst. Kortom, waar “samen leven” prettig is.
 • In onze school heerst orde, inzet, begrip en samenhorigheid.
 • Een team dat steeds klaarstaat voor u en uw kind!