CLB

CLB  “Mandel en Leie”

CLB = Centrum voor leerlingenbegeleiding

Wat is de rol van het CLB ?

Er zijn vier domeinen waar het CLB ouders, leerlingen en school moet ondersteunen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychologisch en sociaal functioneren

Om dit mogelijk te maken werd aan de CLB’s een aantal opdrachten gegeven.

  • Zo heeft het Centrum de plicht de gezondheid van de jongeren te “bewaken”. Dit gebeurt via algemene medische onderzoeken aangevuld met specifieke onderzoeken op vraag van ouders, leerlingen of school.
  • Ook in de begeleiding en preventie van spijbelen is nadrukkelijk een rol voor het CLB weggelegd.
  • Tevens heeft het CLB een informatieopdracht voor leerlingen, ouders en school over het Vlaamse onderwijsaanbod, de overgang van onderwijs naar arbeid, de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

Contact:

Kirby Roelens (psycho-pedagogisch consulent)
Maxy Sarah (maatschappelijk werkster)

Kim Magerman (dokter)
Maes Katrien (paramedisch werker)

Renaat De Rudderlaan 6 – 8500 Kortrijk – 056 22 56 61

info@clbmandelenleie.be